Koostööpartner PhD Merle TamburMerlel on suurepärased kogemused ja teadmised uuringute ja analüüside läbiviimisel organisatsiooni arendamise, juhtimise ja organisatsioonikultuuri valdkonnas. Ta on mitmete teaduspublikatsioonide autor ning osalenud erinevates uuringuprojektides, näiteks organisatsiooni juhtimiskompetentsi mudeli väljatöötamine ja juhtimisvaldkonna uuring Eesti organisatsioonides. Ta tunneb hästi kõiki kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid.

Kogemusi omab Merle nii professionaalse koolitaja kui lektorina. Ta on olnud Tallinna Tehnikaülikooli lektor organisatsioonikäitumise ja äriuuringute meetodite valdkonnas ning tegutseb praegu koolitaja ja konsultandina. Merle eriliseks huviks on töötajate käitumise ja hoiakutega seotud küsimused, mis tagaksid organisatsioonis paremad töötulemused, näiteks kuidas suurendada töörahulolu ja vähendada tööstressi.

Merle omab doktorikraadi majandusteaduses. Doktorikraad on kaitstud 2015. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas teemal „Töökiusamine Eesti organisatsioonides: levik ja põhjused“.

Merle on teinud Upsteem.com-iga koos mitmeid rahulolu uuringute ja 360 kraadise tagasiside juhtimiskompetentside ja töötajate kompetentside hindamise projekte. Merle ekspertiis ja kogemused on asendamatud uuringutulemuste üldistuses ja analüüsis kui ka statistilises analüüsis. 

Artikleid: 

Valdkonnad: 

Kui Teil on lisaküsimusi võtke kindlasti meiega ühendust!
sales@upsteem.com, Tel (+372) 6007 100

Liitu uudiskirjaga

Valik kliente: