Juhtide arendamine paneb sinu edule aluse

Sinu organisatsiooni äritulemused on otseses seoses juhtimiskvaliteediga. Mitte ainult tippjuhtide tasemel, vaid ka osakonna- ja meeskonnajuhtide tasemel. Kõikide töötajate poolt tajutav juhtimiskvaliteedi tase määratakse eelkõige just nende juhtide võimekuse kaudu.

Juhid on töötajate jaoks inimesed, kes peavad kandma kõiki organisatsiooni väärtusi ning looma Sinu organisatsiooni näo, et suudaksid organisatsiooni meelitada ja selles ka hoida parimaid spetsialiste. See on eeldus tulemuste saavutamisele!

Kett on nii tugev kui tugev on selle nõrgim lüli. Mõni üksik ebapädev ja nõrk juht võib viia alla kogu organisatsiooni tulemuse ja töötajate motivatsiooni.  Inimesed suhtlevad omavahel ja üks “tilk tõrva meepotis“ paistab kaugele ning omab suurt mõju.

Kui Sa tahad parandada organisatsiooni strateegilisi tulemusi, on mõistlik alustada meeskonnajuhtide arendamisest. Nii saavutad vähima pingutusega maksimaalse mõju. Selleks, et leida organisatsiooni juhi või personalijuhina vajalikud juhtide arenguvajadused- ja suunad, soovitame läbi viia 360 kraadi tagasiside uuringu. Hea uudis on see, et selle uuringu läbiviimine ei ole ei keeruline, aeganõudev ega ka mitte kallis. Kiirelt muutuvas maailmas on vaja saada kiireid praktiliselt kasutatavaid uuringutulemusi, et võtta vastu õigeid otsuseid ja mitte jääda inimeste arendamisel konkurentidest maha.

360 kraadi tagasiside juhtide arendamisel


Esmalt on oluline saada aru hetkeolukorrast. 360 kraadi tagasiside korjab kokku hetkel valitsevad arvamused meeskonnajuhtide pädevuste ja käitumismustrite kohta ning annab võimaluse muudatuseks ja arenguks. Meetod põhineb lihtsal arusaamal, et eri rollides ühe inimesega suhtlevad kolleegid ja partnerid avastavad ja näevad rohkem kui tema otsene juht. Nii annavad juhi kohta tagasisidet lisaks tema otsesele juhile ka temaga võrreldaval positsioonil olevad teised juhid, tema alluvad, kolleegid teistest üksustest ning võimalusel ka kliendid ning välised partnerid. Tervikuna moodustubki tunduvalt laiem ring arvamusi, hinnanguid ja ettepanekuid juhi käitumise kohta. Kogutud materjali saab targasti ära kasutada nii üksiku juhi kui ka spetsialisti arendamisel, organisatsiooni kultuuri muutmisel kui ka näiteks laiema kompetentside hindamise ja tagasiside programmi ettevalmistamisel.

Mis sellest kasu on?


Kui Sa tead, mida Sinu töötajad tegelikult erinevate juhtide kompetentside ja soorituse kohta arvavad, on Sul kergem vastu võtta juhtimisotsuseid. Me aitame sul vastata küsimusele – kes on juhina edukas, kes veel mitte. Kui ei ole edukas, siis mis on see, mille abil ta saaks edukaks. Kui ta juba on täna edukas, siis mis on see, mis aitaks hoida motivatsiooni ja seada veel kõrgemaid sihte? Tänasel pineval tööjõuturul hoiab inimesi tööl eelkõige huvitav ja oluline töö ning enesearenguvõimalused. Iga edukas juht soovib edasi liikuda, 360 kraadi uuringu käigus on juhil võimalik läbida eneseanalüüs ning mõelda, kuidas edasi.


Millest alustada?


Tagasiside kogumisest ja juhtimiskvaliteedi hindamisest ei ole mõtet tekitada enesele liiga suurt stressi. Juhtimiskompetentsid on seotud näiteks selliste valdkondadega nagu koostöö, kommunikatsioon, eestvedamine ja inspireerimine, meeskonna loomine ja arendamine, eesmärgipärasus, kaasamine, innovaatilisus jne. Kindlasti tasub küsida ka tagasiside andjate soovitusi käitumiste osas, nt mis tegevused tuleks ära lõpetada, mida tuleks teisiti teha või mida tuleks rohkem teha.

Näidist Upsteem.com standardsest juhtide hindamise mudelist võib näha siit. Ühe juhtide grupi hindamine standardse ankeedi alusel võib võtta aega vähem kui kaks nädalat.


Millisena näeme tulemusi?


360 kraadi tagasiside tulemusena valmib kõikidele uuritavatele nende oma personaalne raport, mis koondab kõik nende kohta antud hinnangud ning soovitused edasiseks arenguks.

Organisatsiooni koondstatistika eesmärk on peamiselt täiendada tippjuhtkonna arusaama sellest, kuidas organisatsioonis juhte nähakse. See arusaam omakorda täiendab rahulolu-uuringute andmeid ning laseb ka konkreetselt sisse vaadata erinevate juhtide praktikatesse, tugevustesse ja nõrkustesse ning samuti meeskondade dünaamikatesse. Me toome tavaliselt välja vastajagruppide antud vastuste erisused, keskmiste vastuste erisused uuritavate puhul, vabatahtlike kommentaaride hulga ning sõnapilve soovituste ja vabatekstide kategooriast. 

Meie standardanalüüsi näidist võib näha siit.


Mis edasi ja millest projekt koosneb?


Uuringuprojekti alustamine on väga lihtne. Kui soovid projektiga alustada, siis palun kirjuta sales@upsteem.com ja saada meile järgnevad materjalid:

1.       Uuritavate nimekiri – näidis siin.

2.       Sinu kontaktandmed.


Standardtingimustel pakett hinnaga 250 € katab kuni 10 juhi 360 kraadi uuringu.

Vajadusel teeme kogutud andmete põhjal täiendavaid analüüse, esitleme analüüsitulemusi juhtkonnale või juhtidele ning teeme ka esmased coachingu sessioonid juhtidega.


Mida tuleks teha pärast uuringuprojekti lõppu?

Esiteks on oluline vestelda kõikide uuritavatega ning panna paika nende isiklikud arengukavad või eesmärgid vastavalt kogutud tulemustele. Organisatsioon tervikuna saab selliste vestluste alusel planeerida töötajate arengutegevusi.

Teiseks on oluline analüüsida, mis muudatusi on vaja või on võimalik teha organisatsiooni üldises juhtimises või töökorralduses vastavalt saadud tagasisidele.

Kolmandaks tuleks mõelda, mis on juhtimisfunktsiooni ja kompetentside arendamise järgmised üldised sammud kogu organisatsioonis.


Kui teaduslik see meetod on?


Tõepoolest. Meil töötab mitmeid spetsialiste, kes meelsasti selgitavad Richerti dihhotoomse skaala eripärasid ning ühtlasi ka seda, kuidas mitmikvastaja subjektiivses uuringus kvantitatiivseid tulemusi summeeritakse. 

PS! meie üldine analüüs põhineb kvantitatiivsel tulemusanalüüsil.

Kui tahad rohkem meie metoodikate kohta teada, tule meile külla või kirjuta!


Kui on lisaküsimusi, siis meie kontakt on siin:

Evelin Silla

EVELIN SILLA

PROJEKTIJUHT JA MÜÜGISPETSIALIST

+372 502 5654
evelin.silla@upsteem.com
Skype: evelin.sillaKommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: