Muudatuste juhtimine

Muudatuste juhtimine võib vahel olla keeruline. 

Ära muretse! Aitame Sul läbi mõelda Sinu personalijuhtimise strateegia ja muudatused organisatsioonis rakendada. 

KÜSI TÄPSEMALTTagasisidesüsteemide loomine - seminar juhtkonnale

Aitame juhtidel leida ja sõnastada organisatsiooni põhiväärtused ja võtmekompetentsid. Mõtleme koos läbi, kuidas kujundada Sinu organisatsiooni keskne tagasiside süsteem. Seminar kestab tavaliselt 3 tundi kuni 1 päev.

 • Väärtuste leidmine ja sõnastamine
 • Tagasisidestamise koolitus
 • Tagasisidesüsteemi komponentide valik
 • Hirmude ületamine tagasisidestamisel
 • Muudatuste kommunikeerimine
 • Tagasisidestamise rakendamisvalikud
 • Organisatsiooni immutamine väärtustega

Upsteem.com juurutuskoolitused

Valmistame organisatsiooni ette tagasiside ja/või vestluste tarkvara kasutamiseks. Eraldi koolituspaketid nii süsteemi peakasutajale, juhtidele kui ka tavakasutajatele.

 • Miks peaks tarkvara üldse kasutama?
 • Funktsioonide täpsed kasutusjuhised
 • Praktilised harjutused
 • Hirmude maandamine

Arenguvestluste ja tagasiside koolitused

Valmistame juhid ette vestluste ja tagasisidestamise läbiviimiseks. 

 • Juhtidele suunatud praktiline koolitus
 • Osaliselt koos süsteemi tutvustusega
 • Tagasiside andmise meetodid
 • Arenguvestluseks valmistumine ja läbiviimine
 • Vahevestlused ning coaching
 • Hirmude maandamine

Oleme koostööd teinud: