Kalibreerimine tagab õiglase hindamise

Arenguvestluste või töötajate hindamise juures kasutatakse kalibreerimist selleks, et tagada lõpptulemuste õiglus. See on eriti oluline, kui hindamistulemustega on seotud kas näiteks preemiate maksmine või võimalus saada edutatud. Upsteem.com keskkonnas on nüüd kalibreerimiste läbiviimiseks spetsiaalne visuaalne tööriist.

Kalibreerimine tähendab hindamiste või arenguvestluste käigus antud hinnangute võrdlemist organisatsiooni üksuse sees ja/või üksuste vahel. Juhtide ülesanne on tagada nende poolt antud hinnangute õiglus võrreldes sama taseme teiste üksustega. Hinnangute kalibreerimine toimub  talendijuhtimise koosolekutel kaasates ka kõrgema taseme juhti. Mõned organisatsioonid allutavad kalibreerimisele üksnes madalaimad ja kõrgeimad hinded. „Vanaisa põhimõtte“ alusel peab sellistele hinnangutele oma heakskiidu andma ka kõrgema taseme juht.

Kalibreerimise alusandmeteks võivad olla ükskõik milliste hindamisküsimustega seotud tulemused, kuid aja kokkuhoiu eesmärgil kalibreeritakse üldiselt ainult koondhinnanguid.

Koondhinnaguid antakse tänapäeval üldjuhul kahedimensionaalse (2D) hindamise raames – see tähendab, et hindamiseks kasutatakse üldjuhul kahte telge, kus vertikaalteljel kuvatakse saavutuste hindamine ja horisontaalteljel pehmete väärtuste või potentsiaali hindamine.

Upsteem.com süsteemis on võimalik 2D hindamismudelis olevate skaalade pealkirjad ise määrata. Hindamisküsimused küsitakse töötajatelt ja juhtidelt arenguvestluse ankeedi juures.

Kokkuvõtvad hindamistabelid koostatakse kõikide üksuste kohta. Enne lõplike tulemuste edastamist töötajatele on juhtidel võimalik oma hinnaguid kalibreerida ning vastavalt kalibreerimise tulemustele muutuvad hinnangud ka inimestega seotud ankeetides.


Karl Laas
Upsteem.com
Asutaja ja CEO
+372 53 468 213
karl.laas@upsteem.com

Loe lisaks:

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: