Konkreetsemad eesmärgid või suurem meisterlikkus?

Kas peaksime pöörama rohkem tähelepanu eesmärkide seadmisele ja läbimõtlemisele või hoopis oskuste ja võimete arendamisele, mis aitavad meil oma eesmärke saavutada? See on sagedane küsimus igas edasipürgiva organisatsioonis. 
Tasakaalu leidmine kahe suuna vahel on keeruline ka tarkvaralahenduse teenusepakkuja seisukohast.

Täna oleme Upsteem.com süsteemis leidnud unikaalse lahenduse, mis võimaldab eesmärgistamise ning kompetentside arendamise temaatika paindlikult ning uuenduslikult ühendada. Eesmärkide seadmise juures on tavaline probleem selles, et kui eesmärgi saavutamise tähtaeg on liiga kaugel, siis kaob fookus ning juhtide ja töötajate tahe nende täitmist jälgida. Kui aga tähtaeg on liiga lähedal, siis on eesmärgid võrreldavad üksikute ülesannetega, mille täitmise jälgimine võib olla liialt koormav. Just nendel põhjustel on tasakaalustatud ja paindliku tehnilise lahenduse loomine eesmärgistamise ja (arengu)vestluste jaoks keeruline ülesanne.

Tehniliste lahenduste puhul on eraldi küsimus selles, kuidas siduda eesmärkide ja ülesannete jälgimine arenguvestlustega, kaotamata samas paindlikkust. Eesmärke on ju vaja jälgida ka formaalsetest arenguvestluste perioodist väljaspool. Kaugeltki kõik eesmärgid ei ole ajaliselt ühepikkused ning seega on hea, kui kasutatavad tehnilised lahendused pakuvad erinevaid võimalusi.
Upsteem.com uus lahendus laseb eesmärke planeerida nii arenguvestluste vormides kui ka eraldiseisvalt süsteemi spetsiaalses vaates. Eesmärgid on nähtavad ka Upsteem.com mobiiliäpis, mis võimaldab veelgi suuremat paindlikkust ja tihedamat infovahetust.

Arenguvestluse vormis saab eristada nii eelmise perioodi, järgmise perioodi kui ka näiteks ainult isikliku arengu eesmärke. Süsteemi sisemistes vaadetes on võimalik vaadata kõiki oma eesmärke ja ülesandeid. Juhid näevad siin oma meeskonna töötajate eesmärke ja saavad neid vastavalt filtreerida. Just juhid töötavad eesmärkidega kõige sagedamalt ning selline eraldi vaade võimaldab selle neile lihtsaks teha.

Eesmärkide seadmine töötab koos mõõdikute süsteemiga, mis laseb igale eesmärgile lisada mõõdikuid. Mõõdikud võivad olla näiteks numbrilised, protsentuaalsed või ka lihtsalt tulemuslikud - kas eesmärk on täidetud või mitte. Samuti on võimalik määrata eesmärkidele erinevaid kaale.

Mõõdikute liigendamine toimub eraldi vaates, mida kutsume KPI kataloogiks. Siin on võimalus organisatsiooni tasemel liigendada eesmärkide tüübid ning määrata nendega seotud KPI-d. Sisemiste reeglitega võib määrata, milliseid eesmärkide tüüpe üks või teine osakond kasutab.

Planeerimisel ja eesmärgistamisel võib kasutada erinevaid metoodikaid, nt OKR, KPI jne. Kõige olulisem on aga see, et valitud meetodid sobiksid organisatsiooni hetkeolukorra ja suuremate eesmärkidega. Valitud tehniline lahendus peaks antud metoodikaid toetama ning olema samas piisavalt paindlik.

Kui eesmärgistamisel tahetakse kasutada tehnilist lahendust, on oht selline lahendus üle koormata liigsete nüanssidega, näiteks nagu eesmärkide summeerimine, liidestamine sisendsüsteemidega jne. Mõned organisatsioonid, teiste hulgas ka Google on valinud tee, et eesmärgistamine ning nende täitmise märkimine toimub käsitsi vastutavate juhtide poolt. Põhjus selleks on lihtne – ainult nii on võimalik tagada juhtide täielik tähelepanu oma üksuse eesmärkide täitmisele. Nii hoitakse fookust sellel, mis on tähtis ja mis on kokku lepitud. 

Tehniline lahendus tagab ka selle, et ühe eesmärgi ümber toimuv infovahetus juhi ja meeskonnaliikme või meeskonna vahel on paindlik ning kohene. Kõik saavad olla ühel lehel. Kuigi meetodeid on palju, peame oma praktika põhjal parimaks kvartaalsete tsüklitega planeerimist SCALE metoodika alusel. Scale metoodikas koostatakse 90 päevased eesmärgid, koos mõõdikute ja konkreetsete tegevustega. Scale metoodika pöörab tähelepanu kogu planeerimisprotsessile ning annab lihtsad võtted eesmärkide seadmiseks. Organisatsiooni jaoks kõige parema eesmärgistamise süsteemi loomine võib olla tõsine rätsepatöö, kuid mõnikord piirdub see üksnes võimalike seadistusvalikute kasutamisega või neist parimate valimisega Huvi korral aitame nii planeerimissüsteemi metoodilisel loomisel, tehnilise lahenduse loomisel kui ka planeerimisprotsessi modereerimisel.

Küsi täpsemalt:
sales@upsteem.com


Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: