Külalispostitus: Personalijuhtimise outsourcing - mis, kes ja kuidas?

Personalijuhtimise outsourcing - mida see tähendab? Mida teha, kas võtta tööle oma personalijuht või osta teenus hoopis sisse? Ehk on kõige targem neid kahte hoopis kombineerida, lähtudes ettevõtte konkreetsetest vajadustest? Ühe ja teise valikuvariandi plusse ning miinuseid jagab personaliettevõtte Enesekindlusvabrik tegevjuht Alice Raidma.

Personalijuhtimise teenuse sisseostmine on turul järjest rohkem populaarsust võitev trend, olles enam levinud just välisosalusega ettevõtetes. Konsultatsioonifirmade teenuseid kasutatakse juba päris ammu töötajate värbamisel, igasuguste personalialaste uuringute läbiviimisel, palgasüsteemide väljatöötamisel jne.

Personalijuhtimise teenuse sisseostmine on strateegiline otsus ning kõigepealt tuleks ettevõtte sees selgeks mõelda, milliseid funktsioone on vaja väljastpoolt osta (meeskonna komplekteerimine, koolitus/konsultatsioon, palgaarvestus, personaliarvestus vm). “Otsuse tegemisel on kindlasti määrav ka tulu-kulu suhtenäitaja, mis omakorda eeldab personalijuhtimise funktsiooni läbimõtlemist ja tulemuslikkuse mõõtmist. Kogu eelnevat arvestades peab ettevõtja enda jaoks selgelt defineerima vajadused, mida ta personalitöö sisseostmise teenuselt ootab,” ütleb värbamis- ja personalijuhtimise täisteenuseid pakkuva ettevõtte Enesekindlusvabrik tegevjuht Alice Raidma.

Personalijuhtimise Ühing (The Society of Human Resources Management) on uurinud sadade ettevõtete outsourcingu loogikat, et teada saada levinumad põhjused, miks personalijuhtimise teenust sisse ostetakse. Alltoodud tulemusest on täpsemalt näha, millal võib firmal tekkida vajadus nimetatud teenus sisse osta:

 • 26% teenuse tellijatest soovivad sellega kulusid kokku hoida 
 • 23% ettevõtetest tõid põhjuseks keskendumise firma põhistrateegiale
 • 22% ettevõtetest soovivad senisest kvaliteetsemat personalitöö korraldamist
 • 18% ettevõtetest tellivad seetõttu, et neil endal puudub vastav kompetents 
 • 18% küsitletutest mainisid tehnoloogia arenguga kaasaskäimist

Personalitöö outsourcingut kaaludes on kindlasti huvitav teada, milliseid funktsioone ettevõtted seni on soovinud kõige enam partnerilt sisse osta:

 1. 84% personalijuhtimine
 2. 84% personalialane nõustamine
 3. 74% personali planeerimine
 4. 73% personali haldamine
 5. 72% ajutise personali tellimine
 6. 68% töötajate taustauuringute tellimine
 7. 57% koolitusprogrammide tellimine
 8. 54% coachingu teenus
 9. 53% töötajate arenguprogrammide tellimine
 10. 49% palgaarvestuse tellimine

Eelnevast tulenevalt võib öelda, et personalijuhtimise sisseostu korral võib arvestada teenusepakkuja kõrge kompetentsi, firma kulude minimeerimise ning kindlasti ka sellega, et ettevõtte juhtkond saab keskenduda oma äri põhitegevusele. Samas peab arvestama sellega, kui soovitakse tulevikus personali haldamise funktsioon ettevõttes taastada, saab see ilmselt olema keeruline, kuna vastav ressurss ja oskusteave on firmast vahepeal välja läinud. 

Kui ettevõtte juht ise ei soovi personalivaldkonnaga tegeleda, loob ta selle koha ettevõtte sees või otsib lahendust partnerfirmadelt. Personalijuhtimist on võimalik täielikult sisse osta – sellisel juhul võtab teenusepakkuja enda korraldada kõik alates dokumentide vormistamisest kuni töötajate koolitamiseni. Paljude ettevõtete jaoks võib olla aga sobivaim variant personalialase teenuse osaline sisseostmine. See on hea lahendus, kui on vajadus läbi viia lühiajalisi personalialaseid projekte või juhul kui firma ei vaja täiskohaga personalitöötajat.

Enne lõpliku otsuse tegemist tasub analüüsida kõikide variantide eeliseid ja miinuseid, sest vaid nii on võimalik tööle panna enda ettevõtte jaoks kuluefektiivseim, eesmärgipõhiseim ja sobivaim lahendus.

(Foto: Enesekindlusvabriku Facebook)

„Enesekindlusvabrik on spetsialiseerunud just personalijuhi teenuse mugavale ja paindlikule pakkumisele. Personalijuhi teenus tagab, et oma ala spetsialist on alati käepärast ja olemas, kui teda vajatakse, kuid ettevõttel puuduvad kohustused igakuiselt palka maksta ning tema puhkuseplaanidega arvestada“, räägib Alice Raidma.

„Meie mitmekülgne meeskond pakub ka uute töötajate otsimise, valimise ja värbamise teenust. Muuhulgas aitame vajadusel luua ettevõttele põhjaliku personalialase arengukava, mille kaudu saab täpselt teada, mida tuleks parandada ja muuta, et inimeste rahulolu suureneks, sisekliima stabiliseeruks ja majandusnäitajad kasvaksid“, lisab Alice Raidma.

Enesekindlusvabriku juhid on valdkonnaga risti-põiki läbi imbunud. Enesekindlusvabrik tegutseb aastast 2014. Meie suurimaks tugevuseks on oma ala praktikud, kelle oleme kokku koondanud. See tähendab, et projekte teostavad oma valdkonna tippspetsialistid ja praktikud, kes on viibinud ka kliendi poolel.

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: