360 kraadi tagasiside kasutamine

360 kraadi tagasiside pakub hea võimaluse hinnata nii juhtide kui spetsialistide edukust.
360 kraadi tagasiside on enim levinud meetod juhtide ja spetsialistide hindamiseks. Ühtviisi hästi sobib meetod nii keskjuhtide tagasisidestamiseks kui ka spetsialistide hindamiseks. Oma paindlikkuse tõttu kasutatkse meetodit nii advokaadibüroodes kui ka tööstustes.

Meetodi peamised kasutuskohad on:
1. Katseaja vestluste ettevalmistamine;
2. Juhtide ja spetsialistide tagasisidestamine enne arenguvestluste läbiviimist;
3. Töötajate kompetentside hindamine ja tugevdamine;
4. Edutamise eelne hindamine ja tagasiside kogumine;
5. Muudatuste juhtimine ja toetamine.

Meetodi kasutamine annab tippjuhtidele hulgaliselt tagasisidet töötajate kohta, mida muude lahendustega on keeruline koguda. Nii võib tehniline lahendus tagasiside kogumiseks hõlbustada oluliselt saadavat kasu. Välise partneri kasutamine tagasiside kogumiseks aitab muuta protsessi usaldusväärsemaks ning lihtsustab mõnikord ka tulemuste tõlgendamist.

Kuna tegemist on ühe töötaja suhtes hinnangute kogunemisega on uuringu läbiviimine võrreldav ühe töötaja suhtes rahuloluuringu läbiviimisega. Vastajad liigitatakse selleks eraldi ette nähtud gruppidesse, tavaliselt: Töötaja ise, juhid, võrreldavatel positsioonidel olevad kolleegid, alluvad ja meeskonnaliikmed ning välised partnerid ja kliendid.

Upsteem.com-il on pikaajaline kogemus vastavate uuriingute läbiviimisel nii eraettevõtetes kui ka omavalitsustes ning avalikes organisatsioonides. Meie tehnilist lahendust kasutavad ka mitmed konsultatsioonibürood, et oma klientidele teenust pakkuda või täiendaa oma koolitus- ja kootsinguprogramme.

Professionaalne lahendus on parem
Kuna käsitööna või ka tavalise ja tasuta uuringurakendusega (näiteks Google forms) on 360 kraadi tagasiside kogumine väga töömahukas ja keerukas on otstarbekas kasutada professionaalseid teenuseid. Selliste lahenduste edu määravad järgmised funktsioonid:
 1. Vabalt kujundatavad ankeedivormid kasutades enamlevinud küsimuste tüüpe;
 2. Võimalus küsimusi esitada vastavalt vastajate kategooriale - näiteks ei pea kõik uuringus osalevad vastajad vastama kõiki küsimusi;
 3. Vabalt muudetavad vastajate kategooriate nimed, et tagada maksimaalne vastavus organisatsioonikultuuriga - näiteks Juhid/Liidrid, Alluvad/Meeskonnaliikmed jne.;
 4. Võimalus valida vastuste andmisel ja sõltuvalt valitud metoodikast erinevaid anonüümsuse tasemeid - varjatud vastajatest kuni nimeliste vastusteni välja;
 5. Võimalus uuringu subjektil ise valida vastajaid ning uuring käivitada;
 6. Disainitavad vastamisvaadete vormid kooskõlas organisatsiooni brändinguga;
 7. Disainitavad e-maili kutsete ja meeldetuletuste vormid;
 8. Manuaalne või massiline uuringute väljasaatmine koos vastajate sisestamisega läbi Excel CSV vormi;
 9. Standardsed uuringu raportite vormid või nende kohandamine vastavalt kliendi vajadusele;
 10. Eeltäidetud demograafilised andmed, mis võimaldab luua mõtestatud kokkuvõtteid;
 11. Exceli failina detailne väljavõte kõigist antud vastustest et luua ülevaatlike grupi kokkuvõtteid;
 12. Detailne vastuste laekumise ülevaade uuringu läbiviijale koos võimalusega saata täiendavaid meeldetuletusi vastamiseks;
 13. Protsessi jälgimine läbi erinevate faaside ning võimalus valikuliselt saata raportid kõikidele osalejatele või ükshaaval ning samuti võimalus lõppraporteid toimetada ebakorrektse keelekasutuse vältimiseks;
 14. Detailne informatsioon kutsete ja meeldetuletuste e-mailide kohaletoimetamise, avamise ja tagasipõrkamise kohta;
 15. Võimalus määrata organisatsioonikeskne e-mailide saatja ja meilide tagasiside aadress;
 16. Konsultatsiooniettevõteele võimalus organiseerida uuringuid eraldi projektidena või kliendikeskselt;
 17. Võimalus ankeetide põhju kopeerida ja paljundada või jagada ettevõtete vahel.

Pöördu hinnapäringu tegemiseks sales@upsteem.com!


Loe täpsemalt meetodi kasutamisest ka siit: 

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: