Arenguvestlus - mis see on?

Mille jaoks viiakse läbi arenguvestluseid? Kõige lihtsamalt öeldes aitavad arenguvestlused leida lahendusi tööalaste eesmärkide saavutamist takistavatele probleemidele.

Arenguvestlus on üks juhtimise tööriistu, mis aitab saada töötajate käest detailsemat informatsiooni kui seda saab igapäevasel suhtlemisel.

Vestluseid tuleks läbi viia regulaarselt ning ette planeeritult. Peamiseks aruteluks on töötaja senine toimetulek tööülesannetega, järgmised sihid ja eesmärgid ning nendega seotud koolitusvajadused. Kindlasti on see ka kõige sobilikum aeg, et töötaja saaks esitada omapoolseid ettepanekuid töökorralduse puudujääkide likvideerimiseks ning tuua välja oma ootused karjäärialase arengu osas.

Arenguvestluste põhieesmärgid

 

Arenguvestluseid viiakse organisatsioonis tavapäraselt läbi ülevalt alla liikudes - ehk kõigepealt tehakse vestlused juhtidega ja siis alluvatega. Esimene arenguvestlus peetakse üldjuhul katseaja lõpul ning edaspidi toimuvad vestlused vähemalt üks kord aastas.

Arenguvestluste raames tuleks käsitleda kolme teemat – töötaja minevik, olevik ning tulevik selles organisatsioonis.

Peamised arenguvestluste eesmärgid:

 • personali ning juhtide töö efektiivsuse hindamine - eelmise perioodi kordaminekud ja puudujäägid;
 • hinnata, kas õiged inimesed on õigetel ametikohtadel;
 • ootuste ja väärtushinnangute väljaselgitamine;
 • ideede pakkumine ning parendusettepanekute tegemine;
 • järgmise perioodi arengu- ja tegevuseesmärkide kooskõlastamine;
 • töötajate süsteemne arendamine. Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning paika panemine.

Arenguvestluste regulaarne läbiviimine parandab organisatsiooni sisekliimat ja üldist  töökorraldust, tõstab töötajate motivatsiooni ning kokku kogutud väärtusliku informatsiooni põhjal on juhtidel võimalik vastu võtta veelgi paremaid otsuseid.

Miks valida arenguvestluste läbiviimiseks Upsteem?

 • keskkonnas on olemas nii valmis kui ka vabalt kujundatavad ankeedimallid arenguvestluste läbiviimiseks;
 • arenguvestluste tulemused on juhtidele kõigi neile alluvate üksuste kohta alati kättesaadavad;
 • arenguvestluste protsess on personaliosakonnale läbipaistev – on täpselt teada, kui kaugel keegi on ja vajadusel saab saata meeldetuletusi vastamiseks nii juhtidele kui ka töötajatele;
 • töötaja saab näha eelnevaid arenguvestluseid ning seatud eesmärke;
 • töötaja saab pärast arenguvestlust kokkuvõtva aruande;
 • organisatsiooni tasemele koondatud statistika koolitusvajadustest;
 • organisatsiooniülene statistika võimaldab planeerida edasist töötajate ja juhtide arendamist. Sul on alati ülevaade!

Küsi oma ettevõttele Upsteem.com arenguvestluste keskkonna pakkumist!

Loe lisaks:

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: