COR uuring - vastupanu koroonakriisile

Coronavirus and Organizational Rersilliance

Mis on COR - uuring?
COR uuring on organisatsiooni diagnostika lühiuuring, mis näitab, kuidas organisatsioon tuleb toime koroonakriisist tingitud muudatustega töökorralduses ja organisatsiooni sisekliimas. Vaadeldakse ennekõike nelja aspekti - eraldiseisev töötaja, meeskond, juht ja organisatsioon. Osalejatel on samuti võimalus anda oma sisend seniste muudatuste ja muudatusvajaduste osas. Organisatsiooni tervikliku toimetulekud kriisiolukorras väljendab IAC indeks skaalal -100 kuni +100.

Mis on IAC indeks?
Indeks annab võimaluse võrrelda erinevate organisatsioonide toimetulekud koroonakriisist põhjustatud muudatustega. Indeks põhine b soovitusindeksi (NPS) metoodikal ning näitab organisatsiooni vastupanuvõimet skalal -100 kuni +100. Indeks võimaldab võrdlusi nii tegevusvaldkonna kui ka geograafiliste lokatsioonide vahel. Indeksit võib tõlkida kui Indeks Koroona Vastu (IKV), inglise keeles Index Against Coronavirus.


Vaata täpsemalt videot:


Peamised probleemid, mida COR uuring aitab avastada ja lahendada:

COR uuringu peamine kasu:
  1. Organisatsiooni hetkeolukorra kaardistus ning probleemide avastamine;
  2. Lahendusettepanekute kogumine ning tagasiside juurutustele
  3. Jooksva stressitaseme võrdlus

Esmane COR uuring
soodushind 400.- € + KM,
Tavahind 600.- +KM, kuni 100 töötajat, baasraport.
Kodusuuring 3 kuu jooksul - 50%


Uuringu kiire käivitamine - kuni 3 päeva:
  1. Organisatsiooni struktuuri sisestamine
  2. Uuringu läbiviimine (kuni 2 nädalat)
  3. Tulemuste raport ning korduvuuringud

Programmiga liitunutele pakume:


Partnerid:Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: